Refundacja

Posiadamy umowę z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na refundację środków pomocniczych.
Realizujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - z refundacji mogą korzystać pacjenci zarejestrowani we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Do grupy środków pomocniczych należą:

 • pieluchomajtki
 • majtki chłonne
 • pieluchy anatomiczne
 • wkładki
 • podkłady jednorazowe

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych od 1 stycznia 2023 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 październik 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691) od dnia 01 stycznia 2023 r. zostają wprowadzone zmiany w refundacji wyrobów chłonnych wydawanych na zlecenie.

Czego dokładnie dotyczą zmiany?

 • przypisano nowy limit finansowania w wysokości 2,30 zł
 • limit wartościowy będzie zależny od chłonności oraz kategorii produktów
 • dla wyrobów w limicie 1,00 zł minimalna chłonność produktu została podniesiona do 450g
 • wysokość refundacji wzrasta do 144,90 zł miesięcznie przy zakupie 90 szt. pieluchomajtek oraz majtek chłonnych

Poniżej przedstawiamy Państwu limity finansowania w zależności od chłonności produktu

LIMIT MINIMALNA CHŁONNOŚĆ KATEGORIA PRODUKTU
1,00 zł za sztukę 450g dla wszystkich kategorii produktów
1,70 zł za sztukę 1000g dla majtek chłonnych
1,70 zł za sztukę 1400g dla pieluch anatomicznych i pieluchomajtek
2,30 zł za sztukę 1400g dla majtek chłonnych
2,30 zł za sztukę 2500g dla pieluchomajtek

PRZYKŁADY WYLICZANIA REFUNDACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH LIMITÓW

 • 1,00 zł za sztukę x 70%, czyli 0,70 zł*
 • 1,70 zł za sztukę x 70%, czyli 1,19 zł*
 • 2,30 zł za sztukę x 70%, czyli 1,61 zł*

  * tyle wynosi dopłata przez NFZ do każdej sztuki środka chłonnego.
  W przypadku, kiedy cena 1 szt. produktu jest wyższa od limitu dopłata przez pacjenta wzrasta.

PRZYKŁAD:
cena produktu pełnopłatnie: 2,10 zł/szt
Refundacja NFZ: 1,19 zł/szt
Dopłata Pacjenta: 0,51 zł/szt do limitu + 0,40 zł/szt powyżej limitu = 0,91 zł/szt

UWAGA!

Zlecenia wystawione przed 01.12.2023r. nie tracą swojej ważności, natomiast będą realizowane na nowych zasadach. Nie trzeba prosić lekarza o wystawienie nowego zlecenia.

Co pozostaje bez zmian?

 • maksymalny limit ilościowy 90 sztuk, wraz z możliwością jego zwiększenia dla pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi (47ZN, 47ZND, 47DN),
 • 100% refundacja dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz osobach represjonowanych,
 • sposób wyliczania refundacji, tj. od jednej sztuki
 • jednostki chorobowe upoważniające do wystawienia zlecenia (szczegółowy wykaz
  w Rozporządzeniu)
 • możliwość realizacji zlecenia na różne rodzaje produktów,
 • możliwość realizacji zlecenia jednorazowo na maksymalnie 6 miesięcy.

Realizacja wniosku

W celu realizacji wniosku potrzebny jest numer wniosku oraz PESEL pacjenta. Zamówienia na realizację wniosku z refundacją mogą Państwo składać telefonicznie bądź drogą mailową
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 .
Wnioski realizujemy kurierem z dostawą do domu na następny dzień roboczy.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na środki chłonne?

 1. Dofinansowanie przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona - pracuje, jest na emeryturze lub rencie, jest zgłoszona jako członek rodziny.
 2. Pacjent podczas wizyty lekarskiej lub konsultacji telefonicznej prosi o wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnionymi do wystawienia zleceń są lekarze specjaliści oraz lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 3. Zlecenie jest natychmiast weryfikowane i potwierdzane przez NFZ drogą elektroniczną, dzięki temu wizyta pacjenta w oddziale NFZ nie jest już konieczna.
 4. W celu realizacji zlecenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta następuje realizacja wniosku. Pacjent dokonujący zakupu proszony jest o zapłatę szybkim przelewem. Pozwala to na szybkie zaksięgowanie środków i wysyłkę paczki kurierem pod wskazany adres.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak uzyskać zlecenie na zaopatrzenie
w wyroby medyczne oraz jak przebiega jego realizacja w Naszym sklepie, prosimy o kontakt
:

507-457-365
798-358-099
refundacja@rmconsumer.pl

onas