Refundacja

Posiadamy umowę z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na refundację środków chłonnych.

Realizujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – z refundacji mogą korzystać pacjenci zarejestrowani we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Do grupy środków chłonnych należą:

 • pieluchomajtki

 • majtki chłonne

 • pieluchy anatomiczne

 • wkładki

 • podkłady jednorazowe

Aby uzyskać refundację, czyli częściowe pokrycie kosztów zakupu środków chłonnych, konieczne jest pozyskanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza specjalisty bądź jeszcze prościej - od lekarza rodzinnego.

Lekarz na podstawie historii choroby lub wywiadu z pacjentem bądź rodziną zdecyduje, czy może przepisać pacjentowi zlecenie.

Kto może ubiegać się o refundację - lista jednostek chorobowych:

Poniżej przedstawiamy listę jednostek chorobowych wyodrębnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które uprawniają do korzystania ze świadczenia:

 • choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej;

 • przetoki nowotworowe lub popromienne;

 • nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 101

 • neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

 • głębokie upośledzenie umysłowe;

 • zespoły otępienne o różnej etiologii (w tym demencja);

 • wady wrodzone i choroby układu nerwowego (np. zespół Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane);

 • trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. udar mózgu);

 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu (w tym stany pooperacyjne), jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 1

Samoistne nietrzymanie moczu nie uprawnia do otrzymania zlecenia na środki chłonne.

Zasady refundacji w naszym sklepie:

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na środki chłonne?

 1. Dofinansowanie przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona (pracuje, jest na emeryturze lub rencie, jest zgłoszona jako członek rodziny) i spełnia kryteria uprawniające do uzyskania zlecenia na środki chłonne.

 2. Pacjent podczas wizyty lekarskiej lub konsultacji telefonicznej prosi o wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnionymi do wystawienia zleceń są lekarze specjaliści oraz lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 3. Zlecenie jest natychmiast weryfikowane i potwierdzane przez NFZ drogą elektroniczną, dzięki temu wizyta pacjenta w oddziale NFZ nie jest już konieczna.

 4. Zamówienia refundacyjne przyjmujemy telefonicznie bądź mailowo. W celu zrealizowania zlecenia prosimy o przygotowanie: kodu dostępu/numeru zlecenia, numeru PESEL, danych do faktury oraz adresu dostawy. Potrzebna będzie również informacja jakie produkty chcą Państwo zamówić oraz ile opakowań, a także ile miesięcy ze zlecenia będą chcieli Państwo zrealizować.

 5. Zlecenia realizujemy minimum na miesiąc na ilość uzyskaną na zleceniu od lekarza lub na kilka miesięcy - maksymalnie pół roku. 

 6. W ramach zlecenia możecie Państwo wykupić pieluchomajtki, majtki chłonne, wkładki lub podkłady - to Państwo decydują, jakie produkty chcą Państwo zakupić i mogą je mieszać. Przy każdym kolejnym zamówieniu mogą Państwo wybrać inne produkty chłonne.

 7. Zamówienia na realizację wniosku z refundacją mogą Państwo składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 8. Pacjent dokonujący zakupu może opłacić zamówienie na trzy sposoby: u kuriera, poprzez przelew tradycyjny lub poprzez zapłatę szybkim przelewem. W przypadku szybkiego przelewu płatność jest widoczna niemal od razu.

 9. Przesyłki są nadawane kurierem DPD bezpośrednio ze sklepu. Nie ma możliwości nadawania ich do paczkomatu z uwagi na to, że NFZ wymaga podania imienia i nazwiska oraz numeru pesel osoby odbierającej paczkę.

 10. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki - 7,99 zł - w przypadku, gdy kwota zamówienia przed odliczeniem wartości refundacji nie przekracza 200 zł. W sytuacji, gdy zamówienie wynosi powyżej 200zł, nie doliczamy kosztu wysyłki. 

Ile przysługuje sztuk środków chłonnych na refundację?

Standardowo, pacjent posiada możliwość wykupu z refundacją 90 sztuk środków chłonnych na jeden miesiąc. Lekarz ma możliwość wypisania zlecenia na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Jednorazowo można wykupić środki chłonne maksymalnie na sześć miesięcy. Wykupując zaopatrzenie w wyroby chłonne na dany okres, należy wybrać jednorazowo przepisany limit - nie można otwierać zlecenia więcej niż raz na dany okres. Wykupując zaopatrzenie w wyroby chłonne na dany okres, należy pamiętać, że zlecenie można otworzyć tylko raz na dany okres, a niewykorzystane sztuki przepadają (nie przechodzą na kolejny miesiąc). 

Istnieje możliwość przepisania przez lekarza większej ilości sztuk środków chłonny na miesiąc dla osób, które posiadają:

▪ orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

▪ zaświadczenie lekarskie z ustawy „za życiem” dotyczącym zmian wad wrodzonych w okresie prenatalnym

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów lekarz wpisuje w zlecenie uprawnienie dodatkowe 47ZN i zwiększa ilość środków chłonnych przyznawanych miesięcznie pacjentowi na podstawie rzeczywistych potrzeb pacjenta.

PRZYKŁADY WYLICZANIA REFUNDACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH LIMITÓW

NFZ ustala trzy limity finansowania (1 zł; 1,70 zł oraz 2,30zł) w zależności od poziomu chłonności danego produktu. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia:

 • 1,00 zł za sztukę x 80%, czyli 0,80 zł*

 • 1,70 zł za sztukę x 80%, czyli 1,36 zł*

 • 2,30 zł za sztukę x 80%, czyli 1,84 zł*


* Tyle wynosi dopłata przez NFZ do każdej sztuki środka chłonnego. W przypadku, kiedy cena 1 szt. produktu nie jest niższa niż limit dopłata przez pacjenta wzrasta.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz jak przebiega jego realizacja w naszym sklepie, prosimy o kontakt:

507-457-365
798-358-099
refundacja@rmconsumer.pl

     

onas