Uwaga, nastąpiła zmiana w regulaminie sklepu. Nastąpiła zmiana właściciela sklepu internetowego z RM Consumer Sp. z o. o. Sp. K. na Inkontynencja Sp. z o. o. na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2022 r. między spółkami. Jednocześnie informujemy, że Inkontynencja Sp. z o.o. przejmuje wszelkie obowiązki wynikające z zawartych przez spółkę RM Consumer umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego inkontynencja.eu.

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Inkontynencja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. OBORNICKA 227H, 60-650 POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE wpisanej do KRS pod numerem 0001007494. NIP: 7812044652, REGON: 523904828. Adres do korespondencji Inkontynencja Sp. z o. o., Obornicka 227 H, 60-650 Poznań. Telefon: 61 610 22 59. Adres email: sklep@inkontynencja.eu

Aby móc skorzystać z serwisu użytkownik powinien posiadać komputer, łącze internetowe, założoną skrzynkę mailową oraz aktualną przeglądarkę internetową. Wygląd sklepu może się różnić w zależności od rozdzielczości użytkownika i przeglądarki internetowej.

Regulamin skierowany jest do wszystkich odwiedzających witrynę inkontynencja.eu.

Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, nie mniej wymagana w celu zarejestrowania konta i złożenia zamówienia.

Informacje znajdujące się w sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez inkontynencja.eu do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Usługi świadczone przez inkontynencja.eu

1. Zakładanie konta. Do założenia konta, a w późniejszym czasie realizacji zamówienia wymagamy jedynie danych niezbędnych do świadczenia usług:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu

e) dane do wysyłki

e) hasło dostępu do Serwisu (hasło powinno być trudne do odgadnięcia)

1.1. Aby dokończyć rejestrację, należy zaakceptować niniejszy regulamin w odpowiednim polu.

1.2. Po utworzeniu konta użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności:

a) wgląd oraz możliwość ich modyfikacji własnych danych wymienionych w ust. 1

b)  sprawdzanie historii dokonanych rezerwacji/zakupów,

c)  sprawdzanie statusu dokonanych rezerwacji/zakupów.

1.3. W każdym momencie właściciel konta może poprzez kontakt mailowy poprosić o jego usunięcie. Skutkuje do skasowaniem danych tam znajdujących się za wyjątkiem historii zamówień.

2. Użytkownik może składać zamówienia na produkty przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych w sklepie. Aby złożyć zamówienie użytkownik musi:

 2.1. Zalogować się na swoje konto, dodać produkty do koszyka, a następnie przejść do realizacji zamówienia. Podczas realizacji zamówienia użytkownik będzie zmuszony podać dane niezbędne do wysyłki wraz ze sposobem dostawy oraz zapłaty. Podczas dokonywania płatności zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu finalizacji transakcji. Wysyłka produktu następuje do 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

2.2. Przez złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między użytkownikiem sklepu, a sklepem inkontynencja.eu.

2.3. Zamówienia można dokonywać bez zakładania konta - jako gość.

2.4. Zamówienia można dokonywać poprzez kontakt z naszą obsługą w godzinach 8 do 16. Obsługa zapyta o potrzebne dane i stworzy zamówienie w systemie oraz poinformuje o kolejnych krokach. Jest to jedyna droga na złożenie zamówienia wykorzystując wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

2.5. Nasza obsługa każdorazowo weryfikuje wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

3. Subskrypcja newslettera następuje po zaznaczeniu dedykowanego, dodatkowego pola lub poprzez formularz na stronie i jest całkowicie dobrowolna. W celu anulowania subskrypcji należy wysłać nam prośbę na adres sklep@inkontynencja.eu. Newsletter. będzie służył do przesyłania przez sklep informacji dotyczących promocji i nowości, informacji handlowych i marketingowych. 

4. Kontakt użytkownika ze sklepem może odbywać się przy pomocy jednej z 3 metod: live chat, mailowo - sklep@inkontynencja.eu oraz pod numerem telefonu - 61 886 9999

§ 3 Sposoby i terminy płatności

1. Operatorem płatności sklepu inkontynencja.eu jest Elavon, właściciel bramki tpay, oferujemy następujące formy płatności:

a. płatności z góry poprzez operatora płatności;

b. płatność pobraniowa;

c. płatności w terminalu operatora płatności przy odbiorze;

d. gotówka przy odbiorze osobistym.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych serwisów, a zwrot środków następuje tą samą drogą co płatność, chyba że sklep i kupujący zdecydują inaczej.

3. Płatności z góry muszą zostać zaksięgowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zostają anulowane. Anulowanie może również nastąpić przez samego użytkownika, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 4 Koszty, sposoby i terminy dostawy

1. Realizujemy tylko zamówienia z dostawą na terenie Polski. Jeżeli zależy Ci na wysyłce za granicę Polski skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

2. Koszt przesyłki jest widoczny w procesie realizacji zamówienia i może różnić się w zależności od zamówienia, czy przewoźnika.

3. Zamówienia dokonane do godziny 13 z reguły wysyłamy w tym samym dniu, a najpóźniej 24 godziny od zaksięgowania płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe przez przewoźnika.

§ 5 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie w związku z korzystaniem z Usług jest Inkontynencja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. OBORNICKA 227H, 60-650 POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE wpisanej do KRS pod numerem 0001007494. NIP: 7812044652, REGON: 523904828. Adres do korespondencji Inkontynencja Sp. z o. o., Obornicka 227 H, 60-650 Poznań. Telefon: 61 610 22 59. Adres email: sklep@inkontynencja.eu

2. Inkontynencja.eu wykorzystuje dane osobowe, na potrzeby działalności opisanej w niniejszym regulaminie. Użytkownicy akceptują pliki cookies tzw. ciasteczka na potrzeby:

a)  zapamiętania konfiguracji,

b)  utrzymania sesji Użytkownika,

c)  tworzenia anonimowych statystyk,

d)  optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

e)  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

3. Cookies służą również do zbudowania profilu użytkownika, który umożliwia lepsze dopasowania podpowiedzi produktów.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów.

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.

§ 6 Warunki korzystania z Serwisu

Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Łamanie tych zasad może skutkować usunięciem konta.

§ 7 Reklamacje

Sklep inkontynencja.eu powinien zostać niezwłocznie poinformowany przez użytkownika o nieprawidłowości dotyczącej funkcjonowania sklepu lub zakupionego produktu.

Sklep inkontynencja.eu natomiast ma w swoim obowiązku dostarczyć produkt wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć, gdy produkty są:

a) niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) niemające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

c) niemające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację,

d) nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na użytkownika w chwili jego wydania. Za wydanie produktu uznaje się jego powierzenie przez sklep inkontynencja.eu przewoźnikowi.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres inkontynencja.eu, Obornicka 227 H, 60-650 Poznań, lub mailowo na adres sklep@inkontynencja.eu.

Składając reklamację użytkownik zobowiązany jest określić:

a) dane kontaktowe - imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu

b) termin dostawy produktu

c) określenie nieprawidłowości w produkcie oraz okoliczności jej stwierdzenia

d) określenie żądania reklamacyjnego

e) numer konta bankowego użytkownika

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep inkontynencja,eu wynosi 14 dni roboczych.

Odpowiedź z decyzją zostanie wysłana na dane kontaktowe użytkownika wpisane we wniosku reklamacyjnym.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie sklep inkontynencja.eu podejmie odpowiednie kroki:

a) w pierwszej kolejności wymieni reklamowany produkt lub usunie wadę, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,

b) w razie braku części zamówienia, uzupełni je o wysyłkę brakujących pozycji

c) w przypadku, gdy punkty a i b nie są możliwe lub są utrudnione, sklep inkontynencja.eu poinformuje o tym użytkownika i poprosi o odesłanie produktów, następnie po ich otrzymaniu zwróci użytkownikowi cenę zakupu produktów

Prawo do reklamacji przysługuje przez dwa lata od momentu otrzymania produktów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 8 Polityka zwrotów

Każdemu konsumentowi, który zawiera umowę na odległość przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.

Klient może złożyć oświadczenie w formie pisemnej na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań lub na adres mailowy sklep@inkontynencja.eu.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Inkontynencja.eu zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu, zwrócić pełną kwotę z zawartej umowy łącznie z najtańszym, oferowanym kosztem dostawy.

Zwrot płatności odbywa się przy użyciu tej samej metody, którą nastąpiła zapłata za towar, chyba że konsument i sklep wspólnie ustalą inaczej.

Zwrot produktu przez kupującego odbywa się na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań, najpóźniej w 14 dni od potwierdzenia przez sklep przyjęcia oświadczenia.

Zwrócony produkt nie może nosić na sobie śladów użytkowania. W przypadku produktów jednorazowych, opakowanie producenta nie może zostać otwarte.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zamówione produkty  zostały spersonalizowane lub zamówione specjalnie dla klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin jest cały czas dostępny w stopce sklepu. Inkontynencja.eu zastrzega sobie prawo do edycji treści regulaminu bez efektów merytorycznych. W przypadku zmian merytorycznych przez 14 dni od momentu wprowadzenia zmian informacja o nich będzie wyświetlana na głównej stronie serwisu, a użytkownicy mają prawo nie kontynuować użytkowania sklepu.

2. Informacje handlowe zawarte w sklepie inkontynencja.eu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec sklepu inkontynencja.eu.

Sklep inkontynencja.eu świadczy usługi z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

a) dane niepoprawnie wprowadzone przez użytkownika

b) akcje powstałe w wyniku dostępu do konta osób trzecich

c) szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

3. Sklep inkontynencja.eu zastrzega sobie prawo do:

a) rozbudowy lub konserwacji sklepu w trybie, w którym sklep jest niedostępny dla użytkowników

b) sporadycznych, przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny;

c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości sklepu;

d) do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

- dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu;

- narusza prawnie chronione interesy sklepu inkontynencja.eu,

- nie stosuje się do założeń regulaminu,

- wykorzystuje sklep aby promować swoje interesy.

4. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w sklepie podlegają ochronie prawami autorskimi. 

Jeżeli pojawią się sprawy nieuregulowane tym regulaminem, zastosowanie mają wówczas przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest

Inkontynencja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. OBORNICKA 227H, 60-650 POZNAŃ, WIELKOPOLSKIE wpisanej do KRS pod numerem 0001007494. NIP: 7812044652, REGON: 523904828. Adres do korespondencji Inkontynencja Sp. z o. o., Obornicka 227 H, 60-650 Poznań. Telefon: 61 610 22 59. Adres email: sklep@inkontynencja.eu

Dane osobowe i prywatność

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności jakie oferuje nasz sklep internetowy opatrunek.eu zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celu realizacji poniższych celów.

W zależności od zaznaczonej zgody, może to być:

Świadczenie usług

Realizowanie zamówień

Marketing

Twoje dane przetwarzamy z konieczności i na podstawie:

Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne np. w celu zarejestrowania konta na sklepie, korzystania z usług sklepu, czy dokonania transakcji zakupu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana.

Profilowanie

Niektóre elementy sklepu korzystają z mechaniki profilowania, tak aby dopasować oferty, czy podpowiadane produkty do profilu użytkownika.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników przechowujemy do momentu:

wygaśnięcia obowiązku prawnego, jeżeli na nas ciąży

zakończenia okresu, w którym sklep i użytkownik mogą wymagać od siebie roszczeń

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cofnięcie zgody nie powoduje zaprzestania przechowywania danych osobowych wymaganych do realizacji wcześniejszych podpunktów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne oraz używamy szyfrowanego połączenia SSL.

Uprawnienia użytkowników

dostęp do swoich danych osobowych

możliwość poprawienia danych osobowych

możliwość usunięcia danych osobowych

możliwość ograniczenia przetwarzania danych osobowych

możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw, proszony jest o skontaktowanie się z nami mailowo pod adresem sklep@inkontynencja.eu

Cookies (tzw. Ciasteczka)

Pliki cookies zapisują się w pamięci urządzenia użytkownika i służą do poprawnego działania niektórych funkcji sklepu. Pliki te nie wymuszają zmian w ustawieniach urządzeń.

Pliki cookies w każdej chwili mogą zostać zablokowane lub usunięte, korzystając z przeglądarki internetowej.

W naszym sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania informacji z sesji użytkownika, w celach statystycznych i marketingowych oraz do udostępnienia części funkcji sklepu.

W zależności od przeglądarki, ustawienia cookies mogą się różnić. Jeżeli użytkownik chce na własną rękę zarządzać ustawieniami przeglądarki może skorzystać z pomocy lub samouczków przygotowanych przez dewelopera przeglądarki.

Cookies włączone w ustawieniach przeglądarki oznaczają zgodę na ich używanie.

Podmioty zewnętrzne

W celu realizacji funkcji sklepu internetowego istnieje potrzeba przekazania niektórych danych osobowych podmiotom trzecim takim jak:

Firmy kurierskie realizuje dostawę zakupionych towarów

Biuro księgowe

Operator płatności

Firma, która buduje, aktualizuje i pozycjonuje sklep

Dostawcy oprogramowania, które używamy do obsługi sklepu i zamówień

Podmioty świadczące usługi marketingowe w tym newsletter

Kontakt w spraawach danych osobowych

W sprawach danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem sklep@inkontynencja.eu